پاسخ پرسش : حجامت برای درمان اریون چاپ
برچسب ها: حجامتاریون
خانم، 34 ساله
پرسش: من دختری سه سال و نیم دارم و مدتی پیش اریون گرفت و دو روز بعد طبق صحبت شما او را حجامت کردیم ولی اثری روی بیماری نداشت علت چیست؟

پاسخ: باید در بدو شروع علائم حجامت بشود و در هنگام غروب انجام شود.