پاسخ پرسش : توصیه برای افرادی که کیسه صفرای خود را خارج کرده اند- درمان استئوپروز شدید چاپ
برچسب ها: کلسیم خانگیپوکی استخوانیائسگیاستئوپروزکیسه صفرا
خانم، 40 ساله از تهران
پرسش: خواهشمندم توضیح بفرمائید زنان یائسه ای که کیسه صفرا را به دلیل سنگ آن خارج کرده اند چه نکات تغذیه ای را باید رعایت کنند. برای استئوپروز شدید چه علاجی وجود دارد؟

پاسخ: هرگونه غذاهای چرب خیلی نباید بخورند و باید چربی ها را محدود نمایند.
برای استئوپروز (پوکی استخوان شدید) کلسیم خانگی بخورید و تحرک نسبی داشته باشید و پوستتان را در معرض مستقیم آفتاب قرار دهید (مثلاً پوست ساق پایتان را)