پاسخ پرسش : توصیه برای دفع غلبه سودا چاپ
برچسب ها: سودااسفنداستخدوسافتیمونروغن دنبهسوزش ادرار
خانم، 25 ساله از قم
پرسش: لطفا داروهای دافع سودا را به من معرفی کنید. حدود 8 سال است که سوزش ادرار شدید دارم و هر چه هم آزمایش داده ام همه گفته اند مشکلی نداری. به تازگی فهمیده ام طبع سودایی شدیدی دارم. به شدت لاغرم خیلی هم زود عصبی می شوم.

پاسخ: اسفند بخورید و غذاهای خورشی پر چرب گوسفندی بخورید. روغنتان حتماً روغن دنبه باشد. دم کرده افتیمون و استخدوس نیز زیاد بخورید و با توجه به لیست طبع مواد غذایی مندرج در سایت، مواد غذایی سرد و خشک را نخورید.