پاسخ پرسش : کاهش خونریزی در دوره ماهانه - ورزش بانوان چاپ
برچسب ها: عادت ماهانهورزشخونریزیشنااسب سواریتیر اندازی

خانم، 28  ساله

پرسش: برای کاهش خونریزی در این زمان چه باید کرد؟

 

چه ورزشی را برای بانوان پیشنهاد می کنید؟

 

پاسخ: اگر خونریزی خیلی بیش از اندازه متعارف و طولانی باشد باید برای رفع مشکل مداخله نمایید. مداخله در سیکل عادت ماهیانه خانمها که مشکل خاصی ندارند خوب نیست.

ورزش شنا، اسب سواری و تیر اندازی جنسیت مداخله ندارد.