پاسخ پرسش : سماور های برنجی چاپ
برچسب ها: سماور برنجیسماور
آقا، 70 ساله از تهران
پرسش: چرا سماور های برنجی را قلع اندود نمیکنند؟

پاسخ: مس اکسید می شود و قلع ضمن اینکه برای بدن نیاز است، باعث جلوگیری از آن می شود ولی برنچ آلیاژ هست و اکسید نمی شود.