پاسخ پرسش : تفاوت ماست شيرين با ماست ترش چاپ
برچسب ها: ماستماست طبیعیموسیرطبیعت سرد
آقا، 31 ساله از اصفهان
پرسش: آيا خاصيت ماست شيرين با ماست ترش فرق دارد ؟

پاسخ : ماست ترش سرد تر است. اگر طبعتان سرد است ماست شیرین با موسیر میل کنید.