پاسخ پرسش : خواب بسیار زیاد و لرزش دست و بدن - توصیه برای بیماری پارکینسون چاپ
برچسب ها: پارکینوسروغن سالمسرد و خشکحجامتگرم و خشکسرد و ترخوابخشکی بدن
آقا، 76 ساله از نهران
پرسش: آزمایشات ایشان مشکلی را نشان نمی دهد اما ایشان بسیار می خوابند فقط برای نماز وغذا بیدار هستند و دستها و بدنشان بسیار می لرزد حدودا یک هفته است که بدنشان خشک شده است یعنی نمی توانند کارهای روز مره را به راحتی انجام دهند به حدی که در بلند شدن و نشستن کسی باید کمکشان کند می خواستم بدانم مشکلشان چیست آیا حجامت برایشان خوب است؟ خدا خیرتان بدهد.

پاسخ: می تواند شروع یک بیماری پارکینسون باشد.
توصیه می گردد به هیچ وجه ظروفشان آلومینیومی نباشد و چون عمدتاً طبیعت آنها سرد می باشد از غذاهای سرد و خشک و سرد و تر استفاده نکنند و بیشتر از مواد غذایی گرم و خشک میل کنند و حتماً روغنهای سالم مصرف نمایند.
ضمناً سرشان را به خصوص موقع خروج از حمام گرم نگه دارند.
حجامت هم اگر می کنند باید سبک باشد.
به مطب هم مراجعه نمایید درمان کامل ارائه خواهد شد.