پاسخ پرسش : منع خوردن گوشت گاو و گوساله چاپ
برچسب ها: فصدگوشت گوسفندزالو درمانیگوشت گوسالهسکته
آقا، 62 ساله از گرگان
پرسش: سلام علیکم در صحبت هاتون اشاره به حدیثی از حضرت محمد (ص)کردید که گاو گوشتش مرض و شیرش دوا ولی دکتر به بیمار پس از سکته سفارش به خوردن گوشت گوساله کرده و از خوردن گوشت گوسفند منع  کلا چه مراقبتهایی میتوانیم از او بکنیم  دکتر عمل را برای او خطرناک و دارو براش تجویز کرده است.

پاسخ : ما توصیه نمی کنیم گوشت گوساله بخورند و گوشت گوسفند را توصیه می کنیم. برای بیماران سکته ای این درمانهای خوبی داریم از قبیل زالوی پشت گوش و فصد.