پاسخ پرسش : مشکل افزایش خواب بعد از انجام حجامت چاپ
برچسب ها: حجامتگرم و خشکبلغمیخواببلغم
خانم، 20 ساله
پرسش: این همه از حجامت گفته بودید بنده هم تصمیم گرفتم این عمل رو انجام بدم (و بیشترین علت انجام دادنم تنظیم خوابم بود) در تاریخ 16 فروردین بعد از ظهر در حالی که کمی فشارم پایین بود و شکمم پر نبود رفتم حجامت کردم قسمت کتف رو (در درمانگاه) و از وقتی که حجامت کردم خوابم زیاد شده و بدنم خیلی طبع بلغمی پیدا کرده.به طوری که پشیمان شدم از این کاری که انجام دادم.نمی دونم ایراد کجای کار است.

پاسخ: شما احتمالاً طبع بلغمی داشته اید و حجامت هم طب افراد را به سمت بلغمی و سردی می برد. افراد بلغمی در سال یک بار در دوران حزیران مجاز به حجامت هستند. برای رفع مشکل مدتی سرد و تر نخورید و گرم و خشک بخورید، اصلاح می شود.