پاسخ پرسش : ورم معده و گشادی دریچه مری چاپ
خانم، 26 ساله
پرسش: مادرم مبتلا به ورم معده میباشند . دریچه مری بمعده گشاد میباشد. اخیرا دچار ناراحتی و گاها حالت تهوع و بهمراه آن تلخی دهان میشوند. دهان ایشان بوی بسیار بدی پیدا کرده است. راه درمان چیست؟ (باتوجه به اینکه مبتلا به دیابت هستند)

پاسخ: علت سردی معده هست.  معده ایشان غلبه سردی دارد. پیشنهاد می گردد غذای خام و پخته را با هم نخورند و مدتی از خوردن مواد خام ، میوه ها و ترشیجات جداً جلوگیری کنند و عسل بیشتر بخورند. شربت زنجبیل و عسل هم حتماً بخورید. از دهان شویه (پودر شویا) نیز استفاده کنند.