پاسخ پرسش : تاثیر مسافرت هوایی بر سلامتی - میوه خشک شده - استفاده از پرسیکا چاپ
خانم، 30 ساله
پرسش: آیا مسافرت هوایی در سلامتی تاثیر می گذارد؟ چه تاثیر بدی می تواند داشته باشد؟
از نظر شما آیا میوه خشک شده (بوسیله آفتاب یا دستگاه میوه خشک کن برقی) مفید است؟
آیا شما استفاده از پرسیکا را برای دندانها توصیه می فرمایید؟

پاسخ: تکرار زیاد مسافرت هوایی که باعث تغییر به سرعت اقلیم می باشد باعث کاهش عمر می گردد.
اگر در تهیه میوه های خشک شده، نکات بهداشتی رعایت شود و تیزاب نیز به آن نزنند، مفید هستند.
پرسیکا عصاره گیاه مسواک است ولی ما در جریان روش فراوری و تولید آن نیستیم.