پاسخ پرسش : استفاده از سقز بجای آدامس چاپ
برچسب ها: آدامسسقز
آقا، 45 ساله
پرسش: آیا می توان به جای آدامس از سقز استفاده کرد؟

پاسخ: بله می توانید.