پاسخ پرسش : درمان سر دردهای صبحگاهی چاپ
برچسب ها: تومورسر دردتاریکیتومور های مغزیساکت
آقا، 19 ساله از فسا
پرسش: بعد از بیدارشدن از خواب سرم درد می کند (در قسمت پیشانی) چه کار کنم

پاسخ: اگر سر دردهای صبحگاهی شما خیلی شدید است می تواند از علامت وجود تومور مغزی باشد که باید به صورت جدی پیگیری نمایید ولی اگر سرد دردها شدید نیست، شبها شامتان را زود میل کنید و شام سردی میل نکنید و غذای سنگین هم نخورید و بعد از صرف شام با شکم پر نخوابید و در جای ساکت و تاریک بخوابید و سرتان را ببندید و اگر با رعایت این موارد بهتر نشدید مراجعه کنید.