پاسخ پرسش : عدم تایید ماءالشعیرهای کارخانه ای چاپ
برچسب ها: سنگ کلیهماءالشعیر
خانم، 20 ساله از تهران
پرسش: در کلیه ی سمت چپم سنگی به اندازه ی 6 mm ایجاد شده است.برای رفع آن چه کنم؟ آیا ماءالشعیر در رفع آن اثر دارد؟

پاسخ: بله ماءالشعیر در رفع آن تاثیر دارد ولی ماءالشعیرهای موجود در بازار به هیچ وجه ماءالشعیر نیستند و مضرند. اگر به مطب مراجعه کنید داروی ضد سنگ می توانید بگیرید.