پاسخ پرسش : طبع شناسی راهی برای افزایش اشتها چاپ
برچسب ها: غذا های سالمحالت تهوعکم اشتهایی
خانم، 21 ساله
پرسش: با سلام  من دارای کم اشتهایی میباشم و نسبت به غذاها حالت تهوع دارم و اگر غذایی را دوست داشته باشم بعد از چند بار خوردن نسبت به ان بی میل میشوم مرا راهنمایی کنید

پاسخ : غذاهای تکراری نخورید و غذاهای سالم متنوع میل کنید. سعی کنید طبع غذاها را بشناسید و بسته به طبع خود که شناسایی کرده اید، غذای مناسب خود را انتخاب کنید، اینکار باعث انگیزه و رغبت بیشتر شما به تغذیه سالم و مناسب شما خواهد بود..