پاسخ پرسش : گذاشتن آهن در داخل غذا چاپ
برچسب ها: آهنغذاکودک
آقا، 35 ساله از اردبيل
پرسش: يكي از متخصصان اطفال مرا از گذاشتن آهن در داخل غذا حين طبخ منع نمود و گفت اكسيد آهن داخل غذا مي شود كه بسيار مضر و كشنده است؟

پاسخ : به هیچ وجه اینگونه نیست. خیلی از متخصصین تغذیه نیز این موضوع را توصیه می کنند