جنگ جمعیتی؛ ستیز صهونیسم علیه ملت ها- بخش سوم چاپ

دلارهای بانک جهانی در خدمت نسل کشی بشر

با تأسیس اداره جمعیت در آژانس توسعه بین المللی آمریکا در سال 1966، دکتر رونهولت (Reimert Thorolf Ravenholt) ریاست آن را به عهده گرفت و تا سال 1979 در این پست باقی ماند. این اداره توانست با صرف میلیاردها دلار، یک امپراطور قدرتمند جهانی برای شبکه یکپارچه برنامه های کنترل جمعیت جهان ایجاد کند و به وجود آمدن انسان هایی را که نظام آمریکا نامطلوب توصیف می کرد، متوقف سازد.

 

با ورود رابرت مک نامارا (Rabert Mak Namara)به بانک جهانی، در سال 1968 برنامه کنترل جمعیت ابعاد تازه ای یافت و از مرز عقیم سازی و جلوگیری از بارداری گذشت و به یک جنگ تمام عیار ضد انسانی و بیوتروریستی تبدیل شد.

مک نامارا از باورمندان سرسخت کاهش جمعیت بود که همکاری های نزدیکی با رونهولت داشت. او که قبل از به دست گرفتن ریاست بانک جهانی وزیر دفاع آمریکا بود و میلیون ها نفر را در ویتنام کشته بود، این بار سیاست ها آمریکا بود و میلیون ها نفر را در ویتنام کشته بود، این بار سیاست های آمریکایی پاکسازی نژادی را در قالب برنامه های سازمان ملل و بانک جهانی به خورد دولت های جهان سوم می داد.

مک نامارا با دیکتاتوری تمام، کمک های مالی و وام های بانک جهانی به دولت های جهان سوم را منوط به پیگیری سیاست آمریکایی کنترل و کاهش جمعیت در این کشورها کرد. دولت های جهان سوم هم ضعیف تر از آن بودند که بتوانند از وام های بانک جهانی صرف نظر کنند. بدین ترتیب به هر آنچه که از سوی سیاست مداران آمریکایی دیکته می شد گردن می نهادند.

پس از ورود مک نامارا به بانک جهانی بود که پروژه های تولید و انتشار عوامل بیماری زایی همچون ویروس ایدز توسط آمریکا شروع شد و در کنار برنامه های جلوگیری از باروری، کشتار آرام و بی سرو صدای مردم جهان سوم از طریق واکسن های آلوده و ویروس های ناشناخته ساخته شده در آزمایشگاه ها در دستور کار برنامه کنترل جمعیت قرار گرفت(مشرق نیوز1391).

حذف رنگین پوستان از زمین

از اولین اهداف این برنامه، جمعیت های غیر سفید پوست و جهان سومی های ساکن در خود آمریکا بود. سرخپوست های بومی از اولین قربانیان ای جریان در نظام آمریکا بودند. در سال 1966 در تمامی بیمارستان های مربوط به سرخپوستان برنامه عقیم سازی در دستور کار است.

در سال 2005 آنجلا فرنکس (Angela Franks) می گوید که این عقیم سازی بدون اطلاع و رضایت افراد انجام می گرفت و تا سال 1977 حدود یک چهارم زنان سرخپوستی که به هر دلیلی به بیمارستانی در اوکلاهاما مراجعه کرده اند عقیم شده اند. شواهدی در دست است که نشان می دهد گاهی برنامه عقیم سازی بر روی جمعیت یا قبیله خاصی متمرکز می شده است. برای مثال طی دهه 70 تمامی زنان قبیله«کاو» در اوکلاهاما توسط پزشکان عقیم شدند.

این برنامه هم چنین در بخشی از پورتو ریکو که تحت کاکمیت آمریکا بود نیز اجرا شد. گزارش ها نشان می دهد در سال 1975 یک سوم از زنان این بخش عقیم شدند.

اما سنگین ترین بخش برنامه کنترل جمعیت جهان توسط آمریکا، نه در این کشور که در خارج از مرزهای آن در حال اجرا بود. در دوران جنگ سرد و تبلیغات کمونیست ها در اقصی نقاط جهان، مردم کشورهای فقیر بیشترین تمایل را به نظام کمونیستی نشان می دادند، این تمایل از دید آمریکایی ها به مثابه زنگ خطری برای گسترش کمونیسم درجهان بود. در نتیجه یکی از اهداف کاهش جمعیت جهان سوم کاستن از نیروهایی بود که می توانستند به طور بالقوه به خدمت کمونیسم درآیند(همان).

محرومیت کودکان غیر اقتصادی از حق حیات

در زمان ریاست جمهوری لیندون جانسون، تحلیلگران شرکت رند برای رئیس جمهور گزارشی تهیه کردند که در آن محاسبات مغرضانه ای انجام شده بود تا به اثبات رساند که کودکان متولد شده در جهان سوم دارای ارزش اقتصادی منفی هستند! در نتیجه با تولد کودکان بیشتر در کشورهای آسیایی، آفریقای و آمریکای لاتین، فقر در این کشورها گسترده تر می شود ونیز جمعیت انبوهی به وجود می آید که از طبقه کارگر بوده و آماده رهبری شدن توسط سوسیالیست ها و انقلاب های کمونیستی هستند. بر این اساس بدیهی است هیچ دولتی نباید اجازه بدهد فقر در بین مردمش گسترش یابد و درنتیجه باید از افزایش جمعیت کشور خود جلوگیری کند.

طبق این تجزیه و تحلیل ها، جانسون به این نتیجه رسید که«5 دلار سرمایه گذاری در کنترل جمعیت(بخوانید مبارزه با جمعیت) پر سودتر از 100 دلار سرمایه گذاری در رشد اقتصادی است». متعاقب حمایت دولت جانسون از برناممه های کاهش جمعیت جهانی، کنگره آمریکا نتوانست خود را از افتخار مشارکت در این جنایت محروم کند و در سال 1966 قانونی را به تصویب رساند که طبق آن بودجه ویژه ای در اختیار آژانس توسعه بین المللی آمریکا قرار گرفت تا در برنامه های کنترل جمعیت درخارج از کشور هزینه کند(همان).

طبق این قانون مقرر شد که تمامی کمک های مالی دولت آمریکا به کشور های دیگر منوط به سطح ابتکارات و تمایل دولت های آنها برای کنترل جمعیت خواهد بود. به عبارت دیگر حاکمانی که در جهان سوم، آمریکا در عقیم کردن جمعیت های فقیر کشور خود کمک می کردند، مشوق های فراوانی به دست می آوردند و دولت هایی هم که همکاری های لازم را انجام نمی دادند، با مشکل مواجه می شدند. طبیعتاً با توجه به ماهیت دولت های جهان سوم، پیش بردن چنین طرحی برای آمریکا سخت نبود و هولوکاست واقعی کنترل جمعیت، به دست آمریکا یی ها با موفقیت به اجرا گذاشته شد.

منابع و مأخذ:

-         تیلور،  دانیل. «واکسینه کردن جهان کینز  و راکفلر به دنبال کاستن جمعیت جهان» سیاحت غرب، ش86، 1389.

-         حسین طهرانی، سید محمد حسین 1429 ق (1387 ش) . «رساله نکاحیه: کاهش جمعیت ضربه ای سهمگین بر پیکر مسلمین»، مشهد،  مؤسسه ترجمه و نشر دوره علوم  و معارف اسلام.

-         حلم سرشت، پریوش و اسماعیل دل پیشه 1388. جمعیت و تنظیم خانواده، تهران، چهر.

-         رویدادهای سپاه، ش 85.

-          سمیعی نسب و ترابی، «شاخص ها و سیاست های جمعیتی در ایران»، برداشت دوم، ش 11 و 12،  تابستان و پائیز 1389.

-         شتلند، کلود، شنه، کلود (1378). جمعیت جهانی، چالش ها و مسائل،  ترجمه سید محمد میرزایی، تهران، شهید بهشتی.

-         عالمی، مسعود، «شعار فرزند کمتر درخدمت پروژه جنگ جمعیتی» (1389).

-         فصلنامه برداشت دوم سال هفتم، دوره جدید، ش 11 و 12، (1389).

-         کتابی، احمد، درآمدی  بر اندیشه ها و نظریه های جمعیت شناسی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1388).

-         گارودی، روژه1372. گورکن ها، یک هشدار نوین به زندگان، ترجمه علی اکبر کسمایی، اطلاعات.

-         ماهنامه سیاحت غرب «تمدن اسلامی در چین، دو چالش پیش رو تمدن غرب»، گفتگو با ساموئل هانتینگتون، ش 32، 8 (1384).

-         محمودی، محمد جواد، «تحولات جمعیتی، چالش های پیش» رو و لزوم تجدید نظر در سیاست های جمعیتی ایران»، برداشت دوم، ش 11 و 12 (1389).

-         مشرق نیوز، امریکا چگونه می خواهد جهان را اداره کند» (1391).

-         هارون، یحیی، 1376. فراماسونری، ترجمه جعفر سعیدی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

-         هانتینگتون، ساموئل. «تمدن اسلامی و چین، دو چالش پیش رو تمدن غرب» سیاحت غرب، ش 32، 8 (1384).

موارد مرتبط:

جنگ جمعیتی؛ ستیز صهونیسم علیه ملت ها- بخش اول

جنگ جمعیتی؛ ستیز صهونیسم علیه ملت ها- بخش دوم

جنگ جمعیتی؛ ستیز صهونیسم علیه ملت ها- بخش چهارم

جنگ جمعیتی؛ ستیز صهونیسم علیه ملت ها- بخش پنجم