ریختن روغن زیتون در گوش چاپ
برچسب ها: روغن زیتونگوش

ریختن روغن زیتون در گوش:
حدود دو تا سه قطره روغن زیتون را داخل هر یک از گوش ها بچکانید و ده دقیقه هم به همان طرف بخوابید تا روغن به تدریج به داخل گوش راه پیدا کند.
با راه یافتن قطرات روغن به فضای داخلی گوش به تدریج تمام مواد زاید همچنین خشکی و چسبندگی هایی که به علت وجود واکس گوش پدید می آید،به صورت کامل از گوش ها خارج می شود.

این کار معمولاً توسط پزشک در یک دوره یک هفته ای تجویز می گردد و برای بهداشت گوش نیز انجام اینکار هر شش ماه یکبار در یک دوره یک هفته ای سفارش می گردد.
یکی از علل انتخاب روغن زیتون برای انجام اینکار در مقایسه با روغنهای دیگر همچون روغن زرد محلی، این است که این روغن دارای قدرت نفوذ بالایی هست و برای مجاری داخل گوش بهتر است.