پاسخ پرسش : درمان ضعف عصب گوش و عدم درک کلمات چاپ

آقا، 36 ساله                 
پرسش: عصب گوش یک دختر 30 ساله از دبیرستان ضعیف به طوری که تقریباً صداها شنیده می شوند اما کلمات درک نمی شوند آیا درمان دارد لطفاً راهنمایی نمایید


پاسخ: از قطره سه گانه استفاده کنید و بعد از این دوره از زهر جگر گوسفند و آب انار هم می توانند استفاه کنند.
خیلی با دقت باید زهر گوسفند (صفرایش) را تازه تازه بگیرند و با قطره چکان شیشه ای چند قطره توی یک نعلبکی بریزند و آب انار هم با یک گوشت کوب چوبی داخل یک ظرف چینی دانه انار را فشار دهند تا آب انار تهیه شود و مساوی با زهر گوسفند قاطی کنند و از مخلوط مساوی آنها به مدت یک هفته، دو قطره هر شب داخل گوشش بریزند، زالوی پشت گوش و حجامت سر هم برایشان خیلی مفید است. حجامت عام هم خوب است، منضج و مسهل سودا هم برای شما مفید است.