پاسخ پرسش : امکان بهبود کم شنوایی چاپ

آقا، 42 ساله         
پرسش: باسلام و دعاي خير گوشم باتوجه به مقدار كمي مادرزادي کم شنوا بود درزمان جنگ براثر انفجارات بيشتر شده براي احيائ ان راهكاري هستپاسخ: یک دوره قطره سه گانه گوش را بریزید، من بعد روغن زیتون خوب را ماهی یکی دو شب (دو قطره) در گوشتان بریزید.