پاسخ پرسش : احساس گرمای شدید چاپ

خانم، 12 ساله                    
پرسش: ایشان تقریبا همیشه احساس گرما میکندوهمیشه با آب سرد وضو میگیردوحتی روزی چندبارپاهایش را با آب سرد میشویدودر ضمن زخمی مثل اگزما روی پایش زده وگاهی آب زردرنگی از آن خارج میشودکه چند سال است با کمی رسیدگی کمی بهتر میشود اما درمان کامل نمیشود و بسیار هم حاضرجواب و میتوان گفت تندخوست وباهیجان وصدای بلند صحبت میکند که من فکر میکنم از غلبه صفرا باشد ونیز مشکل دیگری که دارد ازچندسال پیش وبا دیدن فیلمهای وحشتناک وشنیدن داستانهایی از جنیان بسیارترسو شده بگونه ای که شبها تنهایی اصلا به حیاط یا دستشویی(بیرون ساختمان)نمیرود و حتی روزها هم به زیرزمین نمیرو.د.لطفا درمان مشکلات ایشان رابیان کنید.(برای خنکی خیار هم زیاد میخورد) وخیلی هم لاغر است.پاسخ: صبحها ترکیب عرق کاسنی و شاطره میل کنید. اگزمای پایتان برای گرمی کبدتان است. رب انار را با آبغوره مخلوط  و یک جوش کوچک روی گاز بدهید و در یخچال بگذارید و از آن هر شب چند قاشق یک ساعت قبل از خواب میل نمایید.