پاسخ پرسش : معده درد و منع سبزیجات چاپ

آقا، 27 ساله                          
پرسش: باعرض سلام برای معده درد باید چکار کنیم دکتر گفته باید سبزیجات نخورید این درست است یا خیر؟پاسخ: تدابیر معده را باید انجام دهید. هیچ وقت غذای خام به همراه پخته میل نکنید و آب همراه غذا نخورید، مدتی (حدود یک ماه) نیز از خوردن مواد خام، میوه ها و ترشیجات (خصوصاً پرتقال و نارنگی) خودداری کنید و عسل بیشتر بخورید.