توصیه های بهداشتی:سلامت گوش با روغن زیتون چاپ
برچسب ها: سلامتیروغن زیتونگوشسلامتی گوش

سالی دو مرتبه، هر شش ماه یک بار، دو تا سه قطره روغن زیتون را داخل هر یک از گوش ها بچکانید و ده دقیقه هم به همان طرف بخوابید تا روغن به تدریج به داخل گوش راه پیدا کند. با راه یافتن قطرات روغن به فضای داخلی گوش به تدریج تمام مواد زاید همچنین  خشکی و چسبندگی هایی که به علت وجود واکس گوش پدید می آید،به صورت کامل از گوش ها خارج می شود.

این کار را به مدت یک هفته تکرار کنید.در پایان این مدت شما خواهید دید که چیز هایی از گوشتان خارج خواهد شد که باورش برایتان کمی سخت است،امتحان کنید...