درمان اورژانسی3شستشوی زخم های عفونی چاپ
برچسب ها: جوش شیرینسوختگیشستشوی زخمزخم عفونیلکه ی زخمعفونت

برای شستشوی زخم عفونی، کافی است به مقدار مورد نیاز، به ازای هر یک لیوان آب جوشیده سالم (آب بدون وایتکس و افزودنیهای دیگر)، یک قاشق مرباخوری جوش شیرین حل کنید و با آن زخم را شستشو دهید.
ترکیب تهیه شده، بهتر است توسط سرنگ های بزرگ مثلاً 50 سی سی (و در برخی از موارد با فشار) روی زخم پاشیده شود. البته نیاز به تکرار زیاد این کار نمی باشد وزمانی که احساس می کنید هنوز عفونت وجود دارد، می توانید این کار را انجام دهید.
در سوختگی ها نیز اگر محل سوختگی سفیدک زد (لک های سفید روی زخم ایجاد شده باشند) نشان از وجود عفونت است و می توانید این کار را انجام دهید. سپس زخم را پانسمان نموده تا چند روز بعد اگر نیاز بود مجدداً این کار را تکرار نمایید.