اطلاعیه: نشست عمومی دکتر روازاده با منتقدانشان چاپ

به اطلاع منتقدان خیرخواه و صادق آقای دکتر روازاده که نقدسازنده شان ما را در جهت پیشبرد اهدافمان یاری می نماید، می رساند، نگاه احیای سلامت درنظر دارد نشستی عمومی فی مابین آقای دکتر روازاده و منتقدان محترم ایشان برگزار نماید، لذا از متقاضیان حضور در این جلسه دعوت می گردد جهت اعلام درخواست و ثبت مشخصات با روابط عمومی به شماره  66920128-021 تماس حاصل نمایند، تا نسبت به برنامه ریزی برگزاری این نشست اقدام و از طریق سایت اطلاع رسانی گردد.