خطرات کبدی استامینوفن چاپ

اداره غذا و داروی آمریکا (FDA) در راستای کاهش خطر آسیب های کبدی ناشی از افزایش دوز استامینوفن، به پزشکان هشدار هشدار می دهد که نباید داروهای ترکیبی را که حاوی بیش از 325 میلی گرم استامینوفن در هر قرص یا کپسول، تجویز کنند.

نزدیک نیمی از آسیب های کبدی در ایالات متحده به دلیل تجویز تصادفی دوز بیش از حد استامینوفن در داروهای ترکیبی است. این آسیب های کبدی خصوصاً در سه مورد شایع تر است:

 

1-     زمانی که بیماران در یک دوره 24 ساعته دوز بیش از اندازه داروهای حاوی استامینوفن را مصرف می کنند؛

2-     زمانی که بیش از یک داروی حاوی استامینوفن را در یک زمان دریافت می کنند؛

3-     وقتی که همراه با داروهای حاوی استامینوفن الکل نیز مصرف می کنند.

در سال 2011 ، FDA از تولید کنندگان خواست تا 14 ژانویه سال 2014 ، دوز اسامینوفن را به بیش از 325 میلی گرم در هر قرص افزایش ندهند اما برخی محصولات دارای دوز بالاتر همچنان در داروخانه ها موجود هستند.

FDA Med Watch Safety Alert January 14،2014

منبع: نشریه نوین پزشکی |شماره 566|15 بهمن 92