معاون مرکز سلامت و محیط کار وزارت بهداشت: بطری های آب معدنی در معرض طولانی مدت آفتاب، سرطان زاست چاپ
برچسب ها: آب معدنيآبآب چشمهآب بطریسرطانتومورآب زیر زمینیآب کلردارآب سالمآب یخآب آهن تابترکیبات شیمیاییآب های سمیپیشگیری از سرطانآب شربآب چاهآب ماندهآب سردگسترش سرطانبطری های پلاستیکی آب معدنیبطری پلاستیکیبطری آبمعدنیآبمعدنی آفتاب خورده

بطری های پلاستیکی آب معدنی و دوغ که در فروشگاه های عرضه مواد غذایی و آشامیدنی در معرض حرارت و در زیر آفتاب داغ نگهداری می شوند، غیر قابل استفاده و سرطان زاست.

معاون مرکز سلامت و محیط کار وزارت بهداشت گفت: بطری های پلاستیکی که حاوی دوغ و نوشابه است، وقتی به مدت زیادی در معرض نور نور خورشید می ماند، مشتقات نفتی بطری ها از آن جدا شده و در نهایت وارد آب یا دوغ می شود.

 

مهندس غلامی ادامه داد: مردم باید توجه داشته باشند از این آب معدنی ها استفاده نکنند، چرا که مواد نفتی پس از جدا شدن در آب و مصرف محتویات آن، افراد را دچار بیماری های خطرناکی همچون سرطان می کند.

وی اضافه کرد: ترکیبات شیمیایی موجود در بطری های پلاستیکی از نوع A بوده و این ترکیبات بیشترین تأثیر خود را بر غدد چربی و لنفاوی می گذارد و در برخی بافت های بدن، باعث بروز تومور می شود.

معاون مرکز سلامت و محیط کار وزارت بهداشت، در خصوص تاریخ مصرف 6 ماهه آب معدنی ها در معرض حرارت نباشد، مصرف آن ها تا یک سال مشکلی ندارد ولی اگر در شرایطی نگهداری و عرضه شوند که تحت تأثیر مستقیم حرارت باشند، حتی قبل از 6 ماه هم غیر قابل استفاده می شوند.

گفتنی است برخی از فروشندگان برای بازار گرمی، آب معدنی ها را در معرض دید مشتری و زیر نور آفتاب می چینند و این کار به شدت بر کیفیت آب معدنی تأثیر منفی می گذارد