سرطان نکارید چاپ
برچسب ها: سرطانسرطان سینهسرطان لنفومبیماریدرمان سرطانپیشگیری از سرطانضد سرطانبیماری خطرناکگسترش سرطانسلول های سرطانی
کد خبر : 3727 يكشنبه ، 22 اسفند 1389 ، 22:39

یک مرور انجام شده توسط FDA نشان می دهد که احتمالاً بین کاشتن پروتزهای پستان و نوع نادری از لنفوم غیر هوجکین ارتباط وجود دارد.FDA با بررسی تمام موارد موجود در 13 سال گذشته، 34 مورد لنفوم آناپلاستیک سلول بزرگ (ALCL) را در این زنان گزارش کرده و اعلام کرده که حداقل 30 مورد احتمالی دیگر هم از این سرطان در ارتباط با ایمپلنت های پستان گزارش شده اند (24 مورد از سایر نقاط جهان و 6 مورد جدید از دانشگاه جنوب کالیفرنیا).

این میزان به صورت معنی داری – ولی نه خیلی زیاد – از میانگین بروز آن در جامعه بیشتر است (ALCL پستان 3 مورد در هر یک میلیون زن در سال). از این 34 زن، 27 نفرشان ایمپلنت پر شده با سیلیکون داشته اند و این سرطان به طور میانه 8 سال پس از گذاشتن ایمپلنت ایجاد می شود و محل آن کپسول فیبری تشکیل شده در اطراف ایمپلنت است. FDA تعداد کل زنانی در جهان را که از ایمپلنت پستان استفاده می کنند، بین 10-5 میلیون نفر تخمین زده است.

 

 

FDA Statement January 26,2011