آیا می دانید که مصرف دارچین باعث کاهش قندخون و چربی است! چاپ

مصرف دارچین با کاهش قابل توجه قندخون و چربی همراه است. به گفته محققان مصرف 120 میلی گرم تا 6 گرم در دسی لیتر دارچین برای مدت18-4 هفته با کاهش قابل توجه قند خون ناشتا همراه است، این در حالی است که این ادویه تاثیر قابل توجهی روی کاهش هموگلوبین گلیکوزیله ندارد. دارچین همچنین با کاهش کلسترل تام، تری گلیسرید وLDL  همراه بوده و با افزایش HDL همراه است.

 

منبع: Annals of Family Medicine September/October20133

ایمیل به دکتر963