آیا می دانید که مصرف گوشت های فرآوری شده شانس ابتلا به سرطان کولورکتال را افزایش می دهد! چاپ

پژوهشگران هشدار می دهند که مصرف زیاد گوشت قرمز و گوشت های فرآوری شده شانس ابتلا به سرطان کولورکتال را افزایش می دهد. مصرف این گوشت ها همچنین با افزایش خطر مرگ و میر به همه دلایل و بیماری های قلبی عروقی همراه است.

 

American Society of Clinical Oncology July 1,2013.

منبع: مجله نگاه نوین.