آیا می دانید که مطالعه هنگام غروب برای چشم مضر می باشد چاپ

نزديك غروب آفتاب از انجام كارهاي دقيق كه تمركز چشم را مي طلبد پرهيز كنيد، چرا كه در آن لحظه سلول هاي چشمي در حال تغييراتي هستند تا خود را آماده ديد مناسب در شب نمايند و بكارگيري آن ها براي كارهاي دقيق به آنها صدمه مي زند.
در این زمینه از ائمه معصومین نقل است که می فرمایند:
« مَن‏ْ اَحَبَّ كریمتَیْهِ فَلْیَحْذَرِ المطالعهَ عِنْدَ الغروب » یعنی: « هركس دو گران‌بهای خود (چشم‌هایش) را دوست دارد، از مطالعه هنگام غروب بپرهیزد».