آیا می دانید که دود اولیه حاصل از داغ شدن روغن زیتون به معنی سوختن روغن نمی باشد! چاپ
برچسب ها: روغن زیتونروغن فاسدروغن کنجددود روغنپارافینروغن سرخ کردنی

هنگامی که از روغن زیتون برای سرخ کردن استفاده می شود، پس از گرم شدن روغن، شاهد بلند شدن دود مختصری از سطح روغن می شویم که بعد از چند لحظه از بین می رود و این سوال و شبهه را ایجاد می کند که روغن زیتون دارای نقطه دود پایین بوده و برای سرخ کردن مناسب نمی باشد، در حالی که این دود حاکی از سوختن سبزینه یا کلروفیل زیتون می باشد که همان ماده ای است که باعث رنگ سبز زیتون می گردد، ولی یک مدت که می گذرد می بینید که این دود دیگر وجود ندارد، لذا نباید این دود را با نقطه دود اشتباه گرفت و منحرف شد.

در خصوص روغن کنجد نیز تاحدودی این موضوع اتفاق می افتد، در حالی که با خیال راحت می توانید از روغن زیتون و بهتر از آن از روغن کنجد برای سرخ کردن مواد غذایی استفاده نمایید.
برای سرخ کردن نیز توصیه می شود شعله گاز ملایم و کم باشد.
بهترین حالت این است که روغن را در ظرف سرد (قبل از این که روی شعله قرار گیرد) بریزید و بعد روی شعله کم گذاشته تا کم کم داغ شود و سپس شعله را برای سرخ کردن مقداری زیاد کنید.
به روغن داخل ظرف که آماده سرخ کردن است، نمک اضافه نکنید. بهتر است نمک غذا را بعد از سرخ کردن به آن اضافه کنید.

تذکر :

روغن زیتون یکی از روغن های مورد تایید است که متاسفانه جنس تقلبی آن با مارک های فراوان داخلی و خارجی وارد بازار شده است و روغن زیتون مرغوب کمتر برای عموم، شناخته شده است، لذا نظر به مضرات استفاده از روغن های زیتون و حتی کنجد تقلبی موجود در بازار که آن ها را با روغن های صنعتی و پارافین قاطی کرده اند، توصیه می گردد حتماً روغن زیتون یا کنجد را از مراکز معتبر تهیه نمایید. قیمت روغن زیتون مرغوب در سال 1389 حدوداً لیتری 15000 تومان و روغن کنجد مرغوب حدوداً لیتری 9000 تومان می باشد، بنابراین در صورت پایین بودن و اختلاف قابل تامل قیمت، بر مرغوبیت آن شک نمایید. البته قیمت روغن در صورت خرید از تولید کننده، مقداری پایین تر از این مبالغ می باشد.