پاسخ پرسش : قاچ قاچ شدن زبان چاپ
برچسب ها: سرخ کنعرق کاسنیسکنجبین عسلیادویه جاتشربت عسلسرخ کردنروغن سرخ کردنیخنکیغلبه صفراخورشت گوسفندقاچ زبانتخم مرغ عسلیخشکی کبدسرخ کردنیتخم مرغ آب پز

پرسش : کسانی که زبان آنها قاچ قاچ است (روی زبان بریده بریده است ) چه مزاجی بر آنها غلبه کرده است یا چه مشکلی دارند؟
این مورد که عرض کردم از لحاض جسمی هم بسیار لاغر شده و در گرسنه و سیر شدن هم نظم خاصی ندارد

 

 

پاسخ :  ایشان صد در صد غلبه صفرا و خشکی کبد پیدا کرده اند و باید از ادویه جات و سرخ کردنی ها دوری کند و از خنکی ها استفاده کند و غذاهای خیلی لطیف میل کند و سکنجبین عسلی، عرق کاسنی، شربت عسل، تخم مرغ آب پز عسلی و خورشهای گوسفندی استفاده کند و برای درمان کامل به مطب نیز مراجعه کند.