پاسخ پرسش : درمان پیوره چاپ

آقا، 25 ساله از رشت              

پرسش: برای درمان پیوره چه راهی را پیشنهاد می فرمایید؟

 

 

پاسخ: شبها عسل خوب، روی دندانهایتان بمالید و آنها را عسل اندود نمایید (تمام حفره های دندانهایتان را کاملاً با عسل آغشته نمایید) و صبح ها با پودر شویا مسواک بزنید و بهداشت دهان و دندان را رعایت کنید. ضمناً زالوی لثه نیز باید بیاندازید.