پاسخ پرسش : نا منظمی دندانها چاپ
آقا، 23 ساله   
پرسش: بنده اخیرا دندان نیشم یعنی دندان کنار دو دندان بزرگم خیلی آمده جلو و آن دو دندان رفته اند عقب آیا براساس طب سنتی این معضل را می توان بدون ارتدونسی و ... حل کرد چرا که ریخت دندانها را به شدت به هم ریخته و باعث بد قیافگی شده؟

پاسخ: توسط دندان پزشک یکی از دندانهایتان را بکشید و برای نظم دهی به بقیه ارتودنسی نمایید، البته از فلز جنس مناسب و خوبی استفاده گردد، چرا که آن فلزی که در دهان می گذارند با آب بزاق دهان قاطی می شود و برای بدن می تواند مضر باشد.