پاسخ پرسش : درمان باقی ماندن ذره های غذا در حلق - سیاه شدن دندان کودکان چاپ
آقا، 26 ساله از قم
پرسش: 1- ذره های غذا در حلقم باقی می ماند جه راه حلی می فرمائید؟

پاسخ: قبل و بعد از غذا استنشاق آب نمک نمایید.

2- دختر 4 ساله ام دندانهایش سیاه پوسیده شده ایا برای دندانهای دائمی اش مشکلی ایجاد نمی کند؟

پاسخ: خیلی وقت ها مشکلی ایجاد نمی کند. لبنیات خوب بدهید بخورد و شبها دهان آنرا عسل اندود نمایید.