پاسخ پرسش : تهیه پودر شویا چاپ
آقا، 32 ساله از سیرجان
پرسش: جناب آقای دکتر ضمن تشکر از زحمات شما خواهشمند است نسبت ترکيب کف دريا و پوست تخم مرغ و نمک چهت استفاده بجای خمير دندان جقدر بايد باشد؟

پاسخ: مواد دیگری نیز به ترکیبات آن اضافه شده است. از این رو توصیه می شود این پودر شویای سفید را از عطاریهای مورد تایید تهیه نمایید.