پاسخ پرسش : میترال قلب چاپ

خانم، 26 ساله از تهران
پرسش : من ميترال قلبم پرولاپس است. و همين از كودكي مرا دچار تنش و اضطراب مي كرده.بطوريكه صداي قلبم در تمام تنم شنيده مي شد. كه هنوز هم ادامه دارد. بعضي از غذا ها مثل دارچين-فلفل- كلم- ادويه كاري تپش قلبم را زياد تر مي كنم. مي خواستم بدانم آيا درمان درست و قطعي وجود دارد؟ 2. چه غذاهايي را بايد خورد و از چه غذاهايي بايد اجتناب كرد؟


پاسخ: با توجه به شرح داده شده طبیعت شما خشک هست و باید از گرمی ها و سرخ کردنی ها اجتناب نمایید و ادویه هایی چون فلفل و دارچین را تا آنجا که می توانید استفاده نکنید و حضوری هم برای شناخت بهتر طبیعت شما به مطب مراجعه شود.