پاسخ پرسش:تقویت و درمان قلب چاپ

پرسش :برای تقویت و درمان قلب چکار باید انجام دهیم؟

 

پاسخ: برای تقویت بدن باید در مجموع یک اصلاح تغذیه کنید و معده را از فساد پاک کنید، معده وقتی سالم شد و بتوانیم بدن را اصلاح کنیم ما می گوییم منضج بدهید به مریض تا اخلاط فاسده را بپزد و بعد یک مسهل (روان کننده شکم) بدهید تا آنرا دفع کند از بدن،خود به خود قلب هم در این زمینه حالش خوب می شود. کسانیکه ضعف دارند و فکر می کنند که قلبشان ضعف دارد، این از قلب نیست، اینها مواردی در بدنشان زیاد شده که باید آنرا کم کرد. مثلا به آنها می گوییم آیا ترس هم در وجودتان هست، اصولا می گویند بله و زود می ترسند و مضطرب و نگران می شوند ما به آنها توصیه می کنیم تا مثلا از ترشیجات دوری کنند و سعی کنند چیزهای شیرین بخورند. البته اگر مریض دیده شود بهتر می توان نظر داد.برای خود قلب چایی مطلقا نباید خورده شود و از شیرینهای طبیعی باید استفاده شود که خیلی موثر است. خوردن عنبر هم که البته گیر نمی آید بسیار برای قلب مفید است.