پاسخ پرسش : رژیم غذایی بیماران دارای سرطان خون چاپ

آقا، 43 ساله                        
پرسش: سلام ایشان سرطان خون دارد لطفا تغذیه مناسبی تا زمان مراجعه به مطب پیشنهاد نمایید.
سرافراز باشیدپاسخ : باید سعی کند از ادویه جات استفاده نکنند و مراجعه نمایند تا با توجه به وضعیت بیمار درمان ارائه شود و داروهای گیاهی داده شود، حبوبات زنده (یعنی وقتی کاشته شوند سبز می شود) و سبزیجات را خوب بپزند و بخورند برایشان خوب است، گوشت بره به مقدار کم خیلی خوب است، استفاده از ارده نیز برای سرطانی ها خیلی خوب است.