پاسخ پرسش : داشتن pvc در ضربان قلب چاپ

خانم، 32 ساله                           
پرسش: مدت دوسال است که احساس می کنم چیزی توی دلم (قلبم)خالی میشود به ویژه وقتی هیجانی میشوم بعد از مراجعه به متخصص وگرفتن نوار قلب در برخی از لیید ها pvc داشتم ولی گفتند نیازی به دارونیست این حالت ها همراه با تنگی نفس در موقع دراز کشیدن همچنان ادامه دارد لطفا مراراهنمایی کنید .پاسخ: این یک اختلال ضربان قلب است. دم کرده بادرنجبویه و افسنتین میل نمایید، حجامت احتقان بکنید و در صورت عدم بهبود به مطب مراجعه کنید.