پاسخ پرسش : ناراحتی در قلب و رگها با راه رفتن چاپ

خانم، 60 ساله از اردبیل                      
پرسش: با کمی راه رفتن رگ ها و قلبم خیلی ناراحت می شود و روز به روز بدتر هم می شود لازم به ذکر است که چربی خون نیز دارم ما چند روز قبل از ماه رمضان خدمت جناب آقای دکتر روازاده رسیدیم و ایشان بعد از حجامت داروهایی از قبیل عرق کاسنی و کیالک با سکنجبین وآب جگر تجویز کرده وگفته بود زالو درمانی هم شوند ما هم زالو درمانی را یک بار در اردبیل(دکترمسعودی و خانم نیک طبع) انجام دادیم ولی اصلاً نتیجه ای ندیدیم به طوری که وقتی به تهران آمده بودیم پیاده راه می رفتم ولی الان تا چند قدم برمی دارم رگ هایم سخت درد می کند لازم به ذکر است که با نا امید شدن از زالو درمانی در بیمارستان پس از آنژوگرافی معلوم شد 3 تا از رگ های قلبم بسته شده است و می خواهند با بالون یا عمل کردن کار درمان را تمام کنند آقای دکتر خواهشمند است هرچه زودتر نظر خود را در پاسخ بنویسید.پاسخ :  اگر گرفتگی شما زیاد باشد طوری که توان راه رفتن را ندارید حتماً بالون بیاندازید.