پاسخ پرسش : افزایش گلبولهای سفید خون چاپ

آقا، 31 ساله از ساری                     
پرسش: اینجانب بمدت 4 سال به علت افزایش گلبولهای سفید خون تحت نظر پزشک می باشم اما نتیجه ای نگرفته ام و در این مدت از کپسولHYDROXYUREA استفاده می کنم در صورت عدم استفاده گلبولهای سفید خون افزایش می یابد از شما خواهشمند است راه کار مناسبی برای اینجانب در نظر گرفته تا مشکل حل شود ضمناً تمامی آزمایشات موجود می باشد.پاسخ: حجامت کنید، غذای خوب و سالم بخورید و برای اخذ درمان و نسخه تکمیلی مراجعه کنید.