پاسخ پرسش : توصیه به افراد دارای چربي دور قلب چاپ

آقا، 25 ساله از ساري                           
پرسش: در مورد كساني كه چربي دور قلب آنها بالا است شما چه راه كاري را پيشنهاد ميكنيد به خصوص در مورد تغذيه آنها


پاسخ: اصول تغذیه را رعایت نمایید. از روغنهای خوب و سالم استفاده نمایید و باد رنجبویه مصرف نمایید. مصرف روغنهای خوب و سالم را جدی بگیرید و تحرک کافی نیز داشته باشید و حجامتهایتان را انجام دهید.