پاسخ پرسش : پایین بودن پلاکت خون چاپ
خانم، 50 ساله 
پرسش: بیمار قند خون دارد و آزمایش داده است ( بعد از حجامت ) و دکترش گفته که pelaket خونش کم است ... آیا مشکلی هست یا نه؟ و چه کار کنیم ... مراجعه کنیم؟

پاسخ: اگر بالای صد هزار باشد هیچ مشکل و عارضه نخواهد داشت و اقدامی لازم نیست انجام دهید. ولی در غیر این صورت از متخصص خون پیگیری نمایید. البته کاهش پلاکت ربطی به حجامت کردن ایشان ندارد.