پاسخ پرسش : چربي خون - عقب افتادن عادت ماهيانه - نحوه استفاده از سياه دانه چاپ
خانم، 43 ساله از تهران
پرسش: 2 بار به مطب آمدم براي چربي خون قرصهاي كبدي و حجامت و ... استفاده كردم اما فايده نداشت الان از طرف بيمارستان شريعتي به صورت تحقيقي تحت درمان با يك قرص گياهي هستم اما عادت ماهيانه ام عقب افتاده چه كنم؟براي چربي خونم  چه كنم؟آيا سياه دانه را بايد آسياب كرد و خورد يا همان طوري ميخورند؟متشكرم التماس دعا
پاسخ: اسفند را به مدت 21 شب، یک قاشق مربی خوری بخورید و کره مشکی را برای چربی خون بخورید ضمناً سیاه دانه را باید بکوبید (نه آسیاب) .