پاسخ پرسش : خشکی چشم در اثر عمل لازک چاپ

پرسش : باسلام.برای خشکی چشم که در اثر عمل لازک بوجود امده چه درمانی دارید؟با تشکر.

 

پاسخ :  یک قطره به نام نازیل از مطب تهیه و آنرا در بینی بریزید و روغن محلی را شل کنید و در هر چشم یک قطره شبها بچکانید.