پاسخ پرسش : گل مژه چاپ

پرسش : حدود دو سال است که چیزی مانند جوش در داخل چشم در قسمت بالا ی آن به وجود آمده پیش دکتر که رفتم گفتند گل مژه است وداروهایی را که مصرف کردم فایده ای نداشت بسیاری از مواقع باعث آزارم می شود و می خارد و کمی درد دارد لطفا جهت بهبود راهنمایی بفرمایید باتشکر

 


پاسخ : باید به مطب مراجعه نمایید تا در صورت نیاز تخلیه نماییم و با داروی گیاهی آنرا خوب کنیم.