پاسخ پرسش : قرمز شدگی چشم چاپ

نوزاد، 5/1 ساله
پرسش: دختر سالهای دارم که تابحال 3 بار چشمش قرمز شده و با قطره دکتر خوب شده بار اول 4 ماهه بود که دکتر قطره جنتامایسین داد و گفت دست کثیف زده بار دوم 8 ماهه بود به او قطره آناپریوین داد و گفت بچه حساس است بار سوم 5/1 ساله بود و دکتر گفت به نور و گرما و گرد و خاک است و 3 قطره بتامتازون سیپلکس و آناپریوین داد البته هر 3 پزشک گفته اند چشم بچه دچار چرک و عفونت نشده به نظر شما علت و درمان چیست؟ با تشکر

 

پاسخ: بچه را حتماً حجامت کنید.