پاسخ پرسش : ورزش چشم چاپ
آقا، 23 ساله 
پرسش: لطفا نحوه ورزش چشم را با جزييات بيشتري آموزش دهيد.
آيا هنگام فشار دادن چشم بايد تا اين حد باشد كه در چشم دردي را احساس كنيم يا نه؟

پاسخ: خیر، یک مقدار فشار جزیی کفایت می کند و زمانی که یک صفحه نقره ای مقابل چشمان شما ظاهر گردید که شبیه ظرف چکش خورده مسی یا  صفحه سیبلی که به آن تیر اندازی شده است زمان ورزش چشم به پایان می رسد.